Mano tarkoittaa mieltä. Manomaya kosha on psyko-emotionaalinen ulottuvuutemme, joka muodostuu ajatuksista ja tunteistamme.  Ajatukset ja tunteet tapahtuvat meille kokonaisvaltaisesti, joten myös manomaya kosha on yhteydessä aikaisempiin koshiin. Tunnemehan...