ILOSOFIA - ILO on elämän filosofiaa, se on yhteyttä itseen ja sisäisen maailman - se on ILOn tunnistamista. TRIBE kuvastaa meidän yhteyttämme muihin ihmisiin sekä universumiin. Se, mitä me teemme, valitsemme sanoa tai ajatella, vaikuttaa niin meihin itseemme kuin myös...