Classes

ILO Kurssit

Aikataulu & varaus

ILO Triben tun­nel­mal­lises­sa kurs­si­salis­sa pää­set useam­man vii­kon mat­kal­le sa­mas­sa tur­val­lises­sa po­ru­kas­sa. Tä­mä mah­dol­lis­taa vie­lä­kin yksi­löl­li­sem­män ja sy­vem­män mat­kan ke­hit­tymi­sen it­se­si äärel­le. Kurs­sit tar­jo­avat myös oival­ta­mi­sen het­kiä yh­des­sä mui­den kurs­si­lais­ten kanssa. (kurssit ovat kesä tauolla)

subscribe & don't be a stranger

Tilaa ILOn uutiskirje