Sisäinen harmonia on tasapainoa ja tasapainottelua. Se on itsensä tunnistamista, hyväksymistä täysin. Niin että näet itsesi kokonaisuutena. Mielen tasaisuutta, tunteiden rauhaa – mutta onko tämä kaikissa tilanteissa mahdollista?

Sisäinen harmonia on sitä, että osaa pysyä rauhan tilassa vaikka elämä veisi voimalla toisaalle. Se astumista pois reaktiivisuudesta – askelia kohti tietoisempaa valintaa elämän nopeissa tilanteissa. Sen tunnistamista mikä kussakin tilanteessa on parhaaksi.

Sisäinen harmonia on myös harmonian horjumisen tunnistamista ja hyväksymistä – sitten tietoisesti valiten energian suuntaamisen sinne mikä voi kehittyä ja kasvaa. Meillä on voima ja valta valita se minne suuntaamme energiamme ja tätä taitoa voimme harjoitella. Tietoinen valinta ei kuitenkaan tarkoita sitä, että sisäinen rauha ei saisi järkkyä tai sitä, että pelot eivät saisi houkutella meitä pois harmonian polulta. Harmonia on myös pelkojen ja sisäisen rauhan järkkymisen vastaanottamista, niiden hyväksymistä. Hyväksyminen mahdollistaa harmonian palaamisen. Joissain tilanteissa vastoinkäymiset ovat ne parhain paikka harjoitella sisäisen harmonian palauttamista. Harmonia ei ole harmonian pakottamista tai tavoittelua vaan se syntyy enemmin antautumisen kautta. Harmoniassa eläminen on sen harjoittelemista.

Tasaisina aikoina on helppo olla harmoniassa ja silloin sen tukea ei tarvita. Harmonialle antautumisen harjoittelu tulee tarpeelliseksi silloin kun se haastetaan. Antautumisen harjoittelemisessa voi auttaa tilanteesta ulos astuminen ja etäisyyden ottaminen. Jotta kokonaisuuden näkeminen mahdollistuisi, mutta myös syvemmän viisauden tunnistaminen avautuisi.

Sisäinen harmonia on sisäistä rauhaa, joka syntyy todellisuuden kautta – rehellisyyden kautta – lempeästi. Se on sisäisen rauhan tunnistamista myös haastavina hetkinä. Harmonia löytyy meistä jokaisessa hetkessä – se on jo meissä – meidän ei tarvitse löytää sitä vaan enemmin antaa sille lupa tulla esille. Usein helpommin sanottu kuin tehty – vai onko näin? Vai toimiiko tuo uskomus sen hankaluudesta ikäänkuin suljettuna porttina jo olemassa olevan sisäisen harmonian edellä?

Kaikki kuitenkin alkaa siitä, että tiedostat sen, että harmonialla on mahdollisuus olla. Harmonia on jatkuvassa muutoksessa, koska me olemme jatkuvassa muutoksessa – vuorovaikutuksessa ympäristön ja toistemme kanssa. Sisäiseen harmoniaan kuuluu se, että se välillä järkkyy ja horjahtaa, mutta oikeastaan sekin on vain yksi virheellinen sointu elämäsi melodiassa. Se, että soitat tuota samaa sointua uudelleen ja uudelleen on sitä että palautat muistojen, murheiden, märehtimisen, mielen tarinoiden kautta tuon soinnun uudelleen ja uudelleen tämän hetken melodiaasi. Olisiko aika päästää irti?

Sisäisen harmonian tuntemus on rakkautta, myötätuntoa, kohtaamista, hyväksymistä, irti päästämistä ja vapautumista. Se on näihin palaamista. Itsensä ja toisten kokonaisuutena näkemistä todellisesti ja rehellisesti. Syvemmän taustalla olevan totuuden tunnistamista. Vastaanottamista sen mikä on pinnan ja reaktioiden alla. Se on myös näiden asioiden osoittamista tilanteissa, joissa sisäinen harmonia järkkyy elämän virrassa.

Harmonia on palaamista sydämeen, se on sydämellä näkemistä, tunnistamista ja vastaanottamista.
Myös vaikeampien asioiden. Harmoniaan palaaminen on kuin äidin halaus lapselle joka on kaatunut pyörällä, myötätunnon ja välittämisen puhallus haavaan. Harmonisoiva, mutta ei pois työntävä, salliva.
Se on kuin kauniiden sointujen kautta luvan antaminen kohdata, olla läsnä sille mikä on ja ottaen myös elämän haavat ja murheet sen kautta vastaan. Sen tunnistamista, että juuri nyt tässä hetkessä kaikki on kunnossa. Muu tapahtuu vain muokkaakseen, auttaakseen kasvamaan, kehittymään näkemään laaja-alaisemmin. Sen tunnistamista, että laajemmassa mittakaavassa olemme aina harmoniassa, koska se on tasapainottelua elämän virrassa.

Itsereflektointia:
Kirjoita ylös vastauksia seuraaviin kysymyksiin rehellisyydellä, mutta lempeydellä

1. Mitä teksti herätti sinussa?
2. Mitä sisäinen harmonia on sinulle? Minkälaisia tunteita se herättää, entä millaisia ajatuksia ja miltä sisäinen harmonia tuntuu kehossa?
3. Minkälaisia keinoja sinulla on jo nyt palata sisäisen harmoniasi äärelle?
4. Miten haluaisit vahvistaa yhteyttäsi sisäiseen harmoniaan.

ILO Tribe suuntaa joulukuussa TRIBE viikonloppuretriitille Tuomiston kartanoon.

Rakkaudella
Ansku

Share This