Koshat ovat vielä hieman tuntemattomampi osa joogamaailmaa ja väistyvät usein paljon puhuttujen chakrojen tieltä. Koshien olemassa olon tiedostaminen ja niiden linssien läpi oman harjoituksen ja kehon tuntemuksen syventäminen on kuitenkin hyvin opettavaista ja tärkeä osa kokonaisuuden ymmärtämistä.

Ansku aloittaa ILOn blogin ensimmäisen sarjan Koshien maailmaan sukeltamisella, joka muodostuu kuudesta joka toinen viikko ilmentyvästä kirjoituksessa. Koshien matkalla pääset asteittain sukeltamaan syvemmin koshien maailmaan ja samalla syventämään ymmärrystäsi kokonaisuudesta jossa elämme – kehosta joka muodostuu useammista kerroksista kuin vain fyysisestä kehostamme.

Koshat ovat meissä esiintyviä kerroksia, meissä ilmeneviä olemisen muotoja. Niitä voisi kuvastaa eri harsojen kerrostumiksi meissä. Koshia kutsutaan myös eri kehoiksi. Näitä kehon kerroksia ovat: fyysinen keho (Annamaya kosha), energeettinen keho (Pranamaya kosha), psyko-emotionaalinen keho ( Manomaya kosha), tietoisuuden keho (Vijnanamaya kosha) sekä autuuden keho (Anandamaya kosha). 

Koshat muodostavat kokonaisuuden – kehon – missä elämme, ne vaikuttavat saumattomasti toinen toisiinsa. Kaikki yhdessä muodostavat meidät. Koshat eivät kuitenkaan rajoitu ainoastaan kehon pintaan vaan ne ilmenevät myös fyysisen kehomme ulkopuolella. Näistä tulet kuulemaan lisää kosha sarjan matkan aikana.

Vaikka koshat muodostavat meistä saumattoman kokonaisuuden, niiden erikseen tarkasteleminen ja niistä tietoiseksi tuleminen vahvistaa yhteyttä itseemme ja olemukseemme. Niihin tutustuminen itsesi kohdalla yksitellen voi avata maailmaa sinussa ja ympärilläsi aivan uudella tavalla.

Kuhunkin koshaan liittyy monia eri ulottuvuuksia, joita ymmärtämällä ja joista tietoisemmaksi tulemalla vaikutat myös jooga asana harjoitukseesi. Ymmärtämisen lisäksi – ellei jopa tärkeämpää – on koshien tiedostaminen harjoituksen kautta, jolloin ne muodostuvat osaksi jooga asana harjoitusta. Mutta niistä on myös paljon hyötyä ihan arjen keskellä. Ne johdattavat kohti puhtaampaa tietoisuutta kerros kerrokselta.

Minulle koshien maailmaan sukeltaminen on syventänyt matolla tapahtuvaa asana harjoitusta sekä meditaatiota. Ne ovat syventäneet ennen kaikkea keskittymistä, sekä auttaneet olemukseni, mutta myös muiden olemuksen syvempään ymmärtämiseen kokemuksen tasolla. Vaikka joogaan kuuluu opiskelu kirjallisesti niin tunnen, että tietämistä tärkeämpää on omaksua ja kokea kehollisesti opiskelemansa. Tätä kautta asioiden syvempi sisäistäminen oman kehon ja kokemuksen kautta – teoria kehollistuu. Tällöin esimerkiksi koshat muodostuvat yhdeksi sisäisen maailmamme ja maailman ympärillämme tutkimisen ja havainnoinnin apuvälineeksi.

Tulemme seuraavissa blogi kirjoituksissa sukeltamaan syvemmin kunkin koshan maailmaan kuhunkin yksi kerrallaan. Tulemme myös tutkimaan ja tekemään harjoituksia kuhunkin koshaan liittyen.

Harjoitus

Tutki mitä koshaa käytät tällähetkellä harjoituksessasi eniten apuna tai mistä olet tietoinen?

Mihin osa-alueisiin keskityt seuraavista vaihtoehdoista – aseta omaan järjestykseesi? Tärkeänä huomiona on, että tähän ei ole parempaa tai huonompaa vastausta/järjestystä, vaan harjoituksen tarkoituksena on olla sinulle itsetutkiskelun apuvälineenä. Jokainen osa-alue on tärkeä osa kokonaisuuttamme.

  1. Huomaan harjoituksen tuoman vaikutuksen kehon eri fyysisiin tuntemuksiin ja siihen mitä harjoitus tuo minulle fyysisellä tasolla – Annamaya kosha
  2. Huomaan hengityksen ja hengityksen tuoman tuen harjoitukseen sekä siihen millaisen olon harjoitus tuo minulle energeettisesti – Pranamaya kosha
  3. Huomaan harjoituksessa mitä mielessäni ja tunnemaailmassani tapahtuu sekä miten harjoitus vaikuttaa minuun psyko-emotionaalisella tasolla – Manomaya kosha
  4. Huomaan harjoituksen tuovan minulle ymmärrystä kokonaisuuteen ja sisäisen todistajan heräämisen kautta. Tiedostan jatkuvan muutoksen ja sen, että en ole yhtäkuin ajatukseni ja tunteeni vaan, että ne ovat osa minua. Harjoitus vaikuttaa siihen, että näen selkeämmin todellisen itseni – Vijnanamaya kosha
  5. Huomaan harjoituksen tuovan minulle sisäistä rauhaa ja tyyneyttä joka kantaa myös maton ulkopuolelle. En ole enää niin kiinni uskomuksissani, peloissani tai tunnemaailman ja mielen koukeroissani. Harjoitus vaikuttaa kokonaisvaltaisesti elämääni – Anandamaya kosha

Sukellus Koshien maailmaan jatkuu parin viikon päästä Annamaya koshaan syventymisellä – pysy kuulolla liittymällä postituslistallemme.

Sydämmellä

Ansku

Share This