Annamaya kosha on materiaalista ulottuvuutta olemuksessamme. Se pitää sisällään mm. fyysisen kehomme. ”Anna” tarkoittaa ruokaa ja materiaa, se voidaan nähdä muodostuvan niistä kehomme ulottuvuuksista joita ravitsemme ravinnolla. Fyysiseen kehoomme voimme vaikuttaa jooga asana harjoituksellamme, mutta tärkeässä osassa on myös ravinto jota syömme. Myös aktiivisuus/lepo tasapaino on olennaisessa osassa fyysisen kehomme hyvinvointia. Fyysinen keho luo maaperän muille koshille, se on ikäänkuin alusta johon kaikki muu rakentuu. Kun pidämme kehostamme parempaa huolta on sillä kokonaisvaltainen vaikutus elämämme muihin osa-alueisiin. Tärkeää on huomata, että tämän koshan kanssa emme ole koskaan valmiita – kehomme on jatkuvassa muutoksessa hetki hetkeltä.

Kehon hyvinvoinnissa tärkeässä osassa on tasapaino. Tasapainoa voidaan katsoa vaikka elementtien maa, vesi, tuli, ilma ja tila kautta. Silloin kun nämä elementit ovat tasapainossa olemme harmonisia. Esimerkillisesti se, että elämme kehoamme kuunnellen, ravitsemme sitä sellaisella ravinnolla, liikunnalla ja levolla jota se kussakin hetkessä tarvitsee luo pohjaa elementtien tasapainottumiselle. Harmonia taas luo vakaan alustan ja maaperän heräämiselle ja myös muiden ulottuvuuksiemme tuomiselle tietoisuuteen.

Asana harjoituksessa Annamaya Kosha tulee ennen kaikkea esille niin, että harjoitus palauttaa meidät kehoomme ja läsnäoloon sitä kautta. Se vahvistaa kehoyhteyttämme. Keho luo perustan kokemuksellemme tästä maailmasta. Jotta voimme elää tervettä ja hyvinvoivaa elämää kokonaisvaltaisesti tarkoittaa se sitä, että tulemme läsnäoleviksi kehoomme ja että kuulemme sen mitä kehomme oikeasti kunakin hetkenä tarvitsee. Kuvaan joskus meitä nykyajan kiireen keskellä eläviä ihmisiä niin, että olemme ikäänkuin päänä paikalla. Mitä kiireisempiä olemme sitä voimakkaammin yhteys kehoomme on usein kadoksissa. Tämä on myös yksi syistä miksi jooga on niin toimiva – se palauttaa meidät kehoomme ja auttaa meitä laskeutumaan päästä kuulemaan mitä meille oikeasti kuuluu.

Kun keho tietoisuutemme voimistuu kasvattaa se samalla myös herkkyyttämme kuulla kehomme toiveita. Oli se sitten oikeanlaisen ravinnon valinnassa tai sitten oikeanlaisen tekemisen/liikunnan/lepäämisen/elämän tapojen valitsemisessa. Se herkistää meitä kuulemaan syvemmin fyysisen kehomme tarpeet, mutta avaa myös tätä kautta reitin meille kuulla syvemmin myös syvemällä tasolla olevia ulottuvuuksiamme. Kehotietoisuuden kasvaminen vahvistaa yheyttä itseen se antaa vihjeen siitä mitä meille kuuluu. Kehon kuuntelemisen kautta myös rakkaus kehoa ja itseä kohtaan alkaa hiljalleen vahvistumaan.

Asana harjoituksen kannalta esimerkiksi liian voimakkaat asanat ilman tätä olemisemme ulottuvuutta nostavat meidät liikaa korkeuksiin vahvistaen tuli ja ilma elementtejä. Pahimmassa tapauksessa voimme jopa loukkaantua. Liian voimakkaasta harjoituksesta voi kehon vihjeenä olla esimerkiksi se, että asana harjoituksen jälkeen on yhtäkkiä super energinen ja hetken kuluttua todella väsynyt. Tämä voi kertoa siitä, että elementit kehossamme eivät ole tasapainossa ja harjoitus on enemmänkin aiheuttanut epätasapainoa. Vastavuoroisesti taas liian maadoittavat harjoitukset saattavat vääränä hetkenä kasvattaa maaelementtiä liian vahvaksi muihin elementteihin nähden ja näin ollen väsyttää entisestään. Tärkeänä huomiona on että kehomme on paljon moninaisempi ja suoraan ei voi siis sanoa, että silloin kun keho on väsynyt lepo auttaa ja taas silloin kun on energiaa liike on oikea ratkaisu. Tästä johtuen oman kehosi tuntemisen vahvistaminen auttaa sinua kohti sitä, että tunnistat aina vain pienemmät ja hienovaraisemmat kehosi vihjeet. Kehon kuunteleminen auttaa meitä siis valitsemaan kussakin hetkessä meitä parhaiten palvelevat asiat.

Annamaya kosha on kuin maan multa – mitä ravintorikkaampi maaperä on, sitä monipuolisempi ja kauniimpi kasvillisto. Eli kun pidämme maaperästä huolta kukkii myös elämämme muut osa-alueet moninaisemmin.

Ensikerralla sukellamme Pranayama Koshan eli energeettisen kehomme maailmaan syvemmin. Tässä kuitenkin vielä harjoitus Annamaya koshan tutkimiselle syvemmin.

HARJOITUS – Annamaya kosha – Fyysinen keho

Huomaatko kehon viestit harjoituksen aikana? Vai saneleeko mielesi enemmän rytmin?

1.) Huomio seuraavan joogaharjoituksen aikana kumpi kertoo harjoituksen tahdin mieli vai keho. Pyytääkö keho hidastamaan tai ehkä voimistamaan harjoitusta vai onko se mielesi tai egosi? Mitä tapahtuu jos annat keholle täysin luvan kertoa harjoituksen rytmin tänään ja toimia kehosi ohjauksessa?

2.) Miten kehosi viestii erilaisista tarpeistaan? Koska on hyvä hidastaa, entä koska olisi taas hyvä olla aktiivisempi?

3.) Miten näitä asioita voisi yhdistää myös maton ulkopuolelle?

Sydämellä Ansku


Share This