Prana on elämän energiaa ja sitä on kaikkialla – se on meissä ilmentyvää elinvoimaa. Se on elinvoimaisuus joka virtaa kehossamme samoin kuin maapallomme vesi virtaa vesistöissä.

Yksi ehkä helpoin yhteys energiakehoon ja sen ilmentymiseen meissä on energiatasosi huomaaminen. Esimerkiksi se ero minkä tunnet kokonaisvaltaisesti kun olet väsynyt tai vastavuoroisesti piristynyt. Se on sitä sanatonta ja koskemattomissa olevaa hehkua jonka näet muissa ihmisissä. Mutta se on myös sitä raskauden tuntua minkä saatat tuntea kun olet huonosti voivan ihmisen kanssa tekemisissä.

Huomaatko eron ihmisessä joka on viettänyt aikaa luonnossa? Tai huomaatko eron ihmisessä joka on hetkeä aikaisemmin ollut tekemässä jotain inspiroivaa? Tuo säteily on vapaana virtaavaa energiaa – elinvoimaisuutta.

Asana harjoituksen yksi tärkeistä tehtävistä on vahvistaa energiakehoamme yhdessä hengityksen kanssa. Energia virtaa hengityksen kautta hienovaraiseen kehoomme. Prana virtaa kehossamme eri väyliä pitkin – samoin kuin vesi virtaa järvien ja merien välillä puroja ja jokia pitkin. Näitä väyliä, sisäisiä vesistöjämme, ovat chakrat (energia keskukset – sisäiset valtameremme ja järvemme), prana vayuat (energia virtauksen suunnat – vesien virtauksen suunnat) ja nadit (energia kanavat – sisäiset joet ja puromme).

Energiaa saamme tietysti myös muista toiminnoista kuin vain hengityksestä ja asanaharjoituksesta. Näitä ovat mm vesi, raikas ilma, luonnollinen ravitseva ruoka, auringon valo, mielekäs tekeminen ja ympäristö jossa elämme. Kaikki ympärillämme vaikuttaa meihin ja me ympäristöömme energia tason kautta. Sanotaan, että mielentilamme, tunteemme ja jopa sairaudet näkyvät ensin energeettisessä kehossamme ja myöhemmin vasta näkyvämmin. Energiakehon vahvistamisen tärkeys ilmenee myös mm siinä, että se auttaa meitä esimerkiksi pysymään terveinä energiaa kuluttavissa ympäristöissä kuten kiireen ja stressin ympärillä. 

Jooga asanat avaavat ja voimistavat energian virtausta kehossamme yhdessä hengityksen kanssa. Hengitys luo rytmin asanoille ja toimii kuin sisäisten virtaustemme voimana ja vastavuoroisesti rauhoittajana, tasapainoittaen energian virtausta kehossamme. Kun jossain päin kehoa on energiatukos on se sama kuin joessa olisi pato. Hengitys ja asana yhdessä auttavat pienentämään tuota patoa, jotta energia pääsee taas virtaamaan vapaammin. Jos virtaus on taas liian voimakasta jossain päin kehoa on se sama kuin joen kosket. Tällöin hengitys ja asana auttavat rauhoittamaan kosken virtausta levittäen yhdessä paikassa voimakkaasti virtaavaa enegiaa myös muualle.

Energian virtaus vaikuttaa tietenkin myös muihin koshiin eli muihin kehomme ulottuvuuksiin. Jos energeettisessä kehossa on tukos tarkoittaa se myös sitä, että meillä on tukos myös muilla tasoilla, olemmehan kokonaisuus. Pato vaikuttaa ketjureaktion lailla myös muualle energeettisen kehomme osiin – kun yksi osa on tukossa ei energiaa riitä padon jälkeisille alueille. Kun energia virtaa vapaasti vaikuttaa se siis meihin kokonaisvaltaisesti niin fyysiseen kehoomme kuin luoden mielen ja tunteiden tasapainoa.

Energiakehon vahvistuminen valmistaa meitä myös seuraavaan koshaan eli manomaya koshaan (psyko-emotionaalinen keho), jossa tunnemaailma on tärkeässä osassa. Mitä voimakkaampi tunne kehomme on, sitä vahvempaa enegiakehoa tarvitsemme. Mitä voimakkaampi energiakehomme on, sitä paremmin voimme vastaanottaa voimakkaampia tunteita ja ennen kaikkea olla niiden kanssa.

Kun tulemme tietoisemmiksi kehomme energia ulottuvuudelle, avaa se meille oven nähdä sen, että olemme enemmän kuin vain fyysinen ulottuvuutemme. Tätä kautta pranamaya kosha luo ikäänkuin polun myös aina vain hienovaraisempien ulottuvuuksiemme tiedostamiselle.

Harjoitus Pranamaya Koshalle

Miten asanaharjoitus vaikuttaa energiatasoosi? Oletko harjoituksen jälkeen energisoituneempi vai väsyneempi? Miten huomaat hengityksen vaikuttavan harjoituksessa yhdessä asanan kanssa?

Miten muilla elämän osa-alueillasi pranamaya kosha esiintyy? Mistä saat energiaa ja mitkä asiat taas ovat energiasyöppöjä?

Inpiroivia tutkimushetkiä pranamaya koshan parissa ja seuraavaan kertaan

Ansku


Share This